skip to main content
logo: click for home page
Licencirani kreditni posrednik od strane Ministarstva financija Republike Hrvatske

besplatan INFO telefon:
0800 44 64

Besplatna procjena i izračun kreditne sposobnosti Prijava ovdje

KREDIT s kratkim rokom realizacije do 75.000 kn   

Kredit s kratkim rokom realizacije u kunama s fiksnom kamatnom stopom.
- iznos kredita u visini od 750 kn do 75.000 kn
- trajanje kredita: od 3 do 35 mjeseca 
- kamatna stopa: 8,95 % (EKS* 9,34 %) fiksna za vrijeme trajanja kredita klijenti
- kamatna stopa: 9,45 % (EKS* 9,88 %) fiksna za vrijeme trajanja kredita neklijenti                                         
- namjena kredita: nenamjenski (gotovina) 
- trošak obrade kredita: bez naknade 
- s prijenosom redovitih primanja (plaće, u roku od 90 dana od realizaciji kredita)
- kredit je moguće realizirati i bez prijenosa po navedenim uvjetima (neklijenti)                        
- vrlo kratak rok realizacije (3-5 radnih dana)

Primjeri: za klijente
a) rok otplate   18 mj.  iznos kredita  25.000 kn rata 1.489 kn ukupan povrat  26.809 kn (*eks 9,36%)
b) rok otplate   24 mj.  iznos kredita  50.000 kn rata 2.283 kn ukupan povrat  54.794 kn (*eks 9,36%)
c) rok otplate   35 mj.  iznos kredita  75.000 kn rata 2.443 kn ukupan povrat  85.492 kn (*eks 9,34%)

Primjeri: za neklijente
a) rok otplate   18 mj.  iznos kredita  25.000 kn rata 1.495 kn ukupan povrat  26.912 kn (*eks 9,88%)
b) rok otplate   24 mj.  iznos kredita  50.000 kn rata 2.295 kn ukupan povrat  55.070 kn (*eks 9,88%)
c) rok otplate   35 mj.  iznos kredita  75.000 kn rata 2.460 kn ukupan povrat  86.103 kn (*eks 9,88%)

 
(*eks je izračunat prema gore navedenim uvjetima) 

max.  efektivna kamatna stopa (eks*) na sve iznose i sve rokove kredita je 9,88%

 

Kontakt

Estera Ulaganja d.o.o.

Nemčićeva 10, 10 000 Zagreb

Tel: 01/6999-444 

Fax: 01/6999-445

E-mail: info@estera-ulaganja.hr
 

Newsletter

Želite li primati naše promotivne ponude i edukativne materijale?

Društvene mrežeGoogle+

Kontaktirajte nas na besplatni INFO telefon 0800 44 64